Ήρεμα είσοδος στην ηλικία συνταξιοδότησης μέσω της εγγύησης συντάξεων BPJS

Κατά την είσοδο στην ηλικία συνταξιοδότησης, τα απαραίτητα για τη ζωή θα συνεχίσουν να τρέχουν, ενώ το εισόδημα είναι σχετικά ανύπαρκτο. Επομένως, πρέπει να προετοιμαστείτε για τη σύνταξη με προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό και να το κάνετε με συνέπεια όσο είστε ακόμα στην παραγωγική σας ηλικία για να κερδίσετε χρήματα. Με βάση τον κυβερνητικό κανονισμό αριθ. 45 του 2015, η ηλικία συνταξιοδότησης για το πρόγραμμα BPJS Employment Pension Security είναι τα 57 έτη. Επιπλέον, η ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε επόμενη τριετία μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης που είναι τα 65 έτη. Ένα σημαντικό κλειδί για την προετοιμασία της οικονομικής ασφάλειας για τη συνταξιοδότηση είναι η πρόωρη αποταμίευση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα εγκεκριμένα από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (OJK), ένα από τα οποία είναι μέσω της Εγγύησης Συντάξεων από την BPJS Ketenagakerjaan.

Ασφαλές στην ηλικία συνταξιοδότησης με την BPJS Pension Guarantee

Το Pension Security είναι μια κοινωνική ασφάλιση που στοχεύει στη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα BPJS Ketenagakerjaan που έχουν εισέλθει σε ηλικία συνταξιοδότησης. Αυτό το επίδομα εγγύησης καταβάλλεται κάθε μήνα από τη στιγμή που ένα άτομο εισέρχεται σε ηλικία συνταξιοδότησης, έχει μόνιμη ολική αναπηρία ή στους κληρονόμους του συμμετέχοντος που πεθαίνει. Η συνεισφορά ασφάλειας συντάξεων BPJS λαμβάνεται από τους μηνιαίους μισθούς που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με το υψηλότερο όριο μισθών με βάση υπολογισμούς 7.000.000 IDR. Η μηνιαία αμοιβή που καταβάλλεται στην BPJS Ketenagakerjaan είναι τρία τοις εκατό, με δύο τοις εκατό που καταβάλλεται από τον εργοδότη και ένα τοις εκατό αφαιρείται από τον μισθό του εργαζομένου. Υπάρχουν πολλά προνόμια BPJS Pension Guarantee που μπορείτε να απολαύσετε, και συγκεκριμένα:

1. Παροχές σύνταξης γήρατος

Αυτό το επίδομα έχει τη μορφή μηνιαίων μετρητών που δίνονται όταν εισέρχεστε στην ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι να πεθάνετε. Η προϋπόθεση είναι η περίοδος συνεισφοράς σας να έχει φτάσει τουλάχιστον τα 15 έτη ή το ισοδύναμο των 180 μηνών.

2. Παροχές αναπηρικής σύνταξης

Αυτό το επίδομα έχει τη μορφή μηνιαίων μετρητών που δίνονται σε συμμετέχοντες που είναι πλήρως ανάπηροι λόγω ατυχήματος και δεν μπορούν πλέον να εργαστούν. Θα δοθούν μετρητά μέχρι να αναρρώσετε ή να πεθάνετε, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε πληρώσει τα τέλη για τουλάχιστον ένα μήνα και ποσοστό πυκνότητας τουλάχιστον 80 τοις εκατό.

3. Παροχές σύνταξης χηρείας

Αυτό το επίδομα έχει τη μορφή μηνιαίων μετρητών που δίνονται σε χήρες/χήρες που γίνονται κληρονόμοι των συμμετεχόντων στο BPJS Employment Pension Security. Τα μετρητά δίνονται έως ότου η χήρα/χήρα ξαναπαντρευτεί ή πεθάνει.

4. Επιδόματα συνταξιοδότησης τέκνων

Αυτό το επίδομα έχει τη μορφή μηνιαίων μετρητών που δίνονται σε παιδιά (το πολύ δύο άτομα) που γίνονται κληρονόμοι των συμμετεχόντων που πεθαίνουν. Θα δοθούν μετρητά μέχρι το παιδί να γίνει 23 ετών ή να έχει εργαστεί ή να παντρευτεί.

5. Γονικές συνταξιοδοτικές παροχές

Αυτό το επίδομα είναι επίσης με τη μορφή μηνιαίων μετρητών που δίνονται σε γονείς (μητέρα/πατέρα) που είναι κληρονόμοι συμμετεχόντων που πεθαίνουν με άγαμη κατάσταση. Οι συμμετέχοντες στο BPJS Employment Pension Guarantee δεν δικαιούνται αυτό το επίδομα προγράμματος ηλικίας συνταξιοδότησης εάν:
  • Μπήκε σε ηλικία συνταξιοδότησης και δεν τήρησε την περίοδο εισφορών των 15 ετών
  • Έχει μόνιμη ολική αναπηρία και δεν είναι καν μέλος για ένα μήνα με ελάχιστο ποσοστό πυκνότητας 80 τοις εκατό
  • Πέθανε πριν καν ένα χρόνο από τη συμμετοχή του με ελάχιστο ποσοστό πυκνότητας 80 τοις εκατό.
Ωστόσο, οι συμμετέχοντες με τα τρία παραπάνω κριτήρια θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται εφάπαξ, δηλαδή τις συσσωρευμένες εισφορές συν τα αποτελέσματα της ανάπτυξης. [[Σχετικό άρθρο]]

Προετοιμασία για συνταξιοδότηση

Παρόλο που δεν εργάζονται πλέον, οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να έχουν εισόδημα από αποταμιεύσεις, από ενοικίαση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων ή αγαθών που κατέχουν, έως επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά. τώραΈνα από τα βήματα που μπορείτε να κάνετε είναι να μεγιστοποιήσετε το συνταξιοδοτικό σας ταμείο. Το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι μια νομική οντότητα που διαχειρίζεται και εκτελεί ένα πρόγραμμα που υπόσχεται παροχές όταν φτάσετε στην ηλικία συνταξιοδότησης. Το προϊόν του συνταξιοδοτικού ταμείου παρέχει παροχές με τη μορφή χρηματικού ποσού που καταβάλλεται από τον συμμετέχοντα μετά τη συνταξιοδότηση του συμμετέχοντα. Οι λειτουργίες του συνταξιοδοτικού ταμείου περιλαμβάνουν:
  • Είσπραξη οφειλών
  • Αναπτύξτε ή επενδύστε τα χρήματα που διαχειρίζεται
  • Καταβολή συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με τους κανόνες και τα δικαιώματα κάθε συμμετέχοντος.
Το Πρόγραμμα Εγγύησης Συντάξεων από το BPJS Ketenagakerjaan είναι ένα από τα συνταξιοδοτικά ταμεία που αναγνωρίζεται και εποπτεύεται από την OJK, έτσι ώστε η ασφάλεια των χρημάτων σας να είναι εγγυημένη. Εκτός από το BPJS, υπάρχουν και άλλα ιδρύματα που διαχειρίζονται επίσης συνταξιοδοτικά ταμεία, όπως το PT Taspen (ένα συνταξιοδοτικό ταμείο για το State Civil Apparatus alias ASN) και το PT Asabri (για στρατιώτες TNI, Polri και ASN στο Υπουργείο Άμυνας και Ασφάλειας). Επιπλέον, υπάρχει και Ταμείο Συντάξεων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (DPLK) για άτομα που δεν ανήκουν στις παραπάνω ομάδες, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες και άλλοι. Το DPLK συγκροτείται από τράπεζα ή εταιρεία ασφάλισης ζωής της οποίας οι εισφορές καταβάλλονται τακτικά ανά μήνα. Λοιπόν, τι είδους προετοιμασία για την ηλικία συνταξιοδότησης επιλέγετε;