Β3 Απόβλητα και Ταξινόμηση και Διαχείρισή τους ώστε να μην Μολύνουν το Περιβάλλον

Τα απόβλητα Β3 είναι ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά προκειμένου να διατηρηθεί η υγεία του περιβάλλοντος και των έμβιων όντων που βρίσκονται κοντά. Αυτά τα απόβλητα δεν παράγονται μόνο από μεγάλα εργοστάσια. Το ευρύ κοινό, συνειδητά ή όχι, συμβάλλει επίσης στην παρουσία αυτών των απορριμμάτων στο περιβάλλον. Τα απόβλητα Β3 είναι ένας όρος για απόβλητα επικίνδυνων και τοξικών υλικών. Αυτά τα απόβλητα είναι υπολειμματικά υλικά από τη διάθεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και διεργασιών που περιέχουν επικίνδυνα ή τοξικά υλικά που μπορούν να βλάψουν ή να μολύνουν το περιβάλλον και να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Οι επιπτώσεις που προκαλούνται από τα απόβλητα Β3 μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες. Επειδή είναι τόσο επικίνδυνο, η κυβέρνηση της Ινδονησίας ρυθμίζει με σαφήνεια τους τύπους και τις ταξινομήσεις αυτών των αποβλήτων Β3 και τη διαχείρισή τους στη νομοθεσία και τους παράγωγους κανονισμούς της.

Τα απόβλητα Β3 είναι το αποτέλεσμα αποβλήτων με αυτήν την ταξινόμηση

Σε γενικές γραμμές, τα απόβλητα Β3 είναι στην πραγματικότητα μια επικίνδυνη και τοξική πρώτη ύλη που δεν χρησιμοποιείται πλέον επειδή είναι κατεστραμμένα. Αυτά τα απόβλητα μπορεί επίσης να έχουν τη μορφή υπολειμμάτων συσκευασίας, διαρροών, υπολειμμάτων διεργασίας και χρησιμοποιημένου λαδιού από πλοία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και επεξεργασία. Τα απόβλητα Β3 κινδυνεύουν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Κανονισμό Αριθμός 74 του 2001 σχετικά με τη Διαχείριση Επικίνδυνων και Τοξικών Υλικών, η ταξινόμηση των αποβλήτων Β3 είναι:
 1. Εύκολο να εκραγεί

  Αυτό το υλικό είναι εκρηκτικό ακόμη και όταν τοποθετείται σε τυπική θερμοκρασία και πίεση (25 βαθμοί Κελσίου, 760 mmHg). Μπορεί επίσης να αντιδράσει και να παράγει αέρια με υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις που μπορούν γρήγορα να βλάψουν το περιβάλλον.
 2. Εύκολο να ανάψει (εύφλεκτος)

  Αυτό το υλικό είναι ένα πολύ εύφλεκτο στερεό ή υγρό. Τα απόβλητα Β3 κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε εύφλεκτα, πολύ εύφλεκτα (πολύ εύφλεκτο), και ανάβει πολύ εύκολα (εξαιρετικά εύφλεκτο).
 3. Τοξικός (τοξικός)

  Αυτά τα υλικά μπορούν να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρή ασθένεια εάν εισέλθουν στο ανθρώπινο σώμα μέσω της αναπνοής, του στόματος ή του δέρματος. Αυτά τα απόβλητα Β3 ταξινομούνται και πάλι ως τοξικά απόβλητα (μέτρια τοξική), πολύ τοξικό (πολύ τοξικό), έως πολύ πολύ δηλητηριώδες (εξαιρετικά τοξικό).
 4. Επικίνδυνος

  Αυτό το υλικό μπορεί να έχει τη μορφή στερεού, υγρού ή αερίου το οποίο εάν εισπνευστεί ή καταποθεί από ζωντανά όντα μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σε κάποιο βαθμό.
 5. Διαβρωτικός

  Εδώ, τα απόβλητα Β3 είναι υλικό που προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα, σκουριάζει το σίδηρο και έχει pH ίσο ή μικρότερο από 2 για τα όξινα απόβλητα Β3 και ίσο ή μεγαλύτερο από 12,5 για τα αλκαλικά απόβλητα.
 6. Προκαλέστε ερεθισμό (ερεθιστικό)

  Το υλικό αυτό έχει τη μορφή στερεού ή υγρού το οποίο εάν υπάρξει άμεση επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή.
 7. Επιβλαβές για το περιβάλλον

  Αυτά τα υλικά μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του στρώματος του όζοντος.
 8. Καρκινογόνος

  Αυτά τα απόβλητα μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο.
 9. Τερατογόνος

  Αυτά τα απόβλητα έχουν τον κίνδυνο να επηρεάσουν το σχηματισμό και την ανάπτυξη του εμβρύου.
 10. Μεταλλαξιογόνο

  Αυτά τα απόβλητα μπορούν να προκαλέσουν γενετικές αλλαγές στον άνθρωπο.
Μερικοί τύποι αποβλήτων Β3 μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν, όπως αμμωνία, οξικό οξύ, θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, ακετυλένιο, φορμαλίνη, μεθανόλη, υδροξείδιο του νατρίου και αέριο άζωτο.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης απόβλητα Β3 που απαγορεύεται πλήρως να χρησιμοποιηθούν στην Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων αλδρίνης, χλωρδανίου, DDT, διελτρίνης, εντρίνης, επταχλωρίου, μιρέξ, τοξαφαίνης, εξαχλωροβενζολίου και PCB. [[Σχετικό άρθρο]]

Διαχείριση απορριμμάτων Β3

Η διαχείριση των αποβλήτων Β3 ρυθμίζεται από το νόμο.Λόγω της φύσης των αποβλήτων Β3, τα οποία είναι τοξικά και επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, κάθε άτομο ή επιχειρηματίας που παράγει αυτά τα απόβλητα υποχρεούται να προβεί στη σωστή διαχείριση. Τα απόβλητα Β3 δεν πρέπει να πετιούνται στο περιβάλλον, αλλά πρέπει να περάσουν από μια μακρά και αυστηρή διαδικασία. Σύμφωνα με τον Νόμο Αριθμό 32 του 2009 σχετικά με την Προστασία και Διαχείριση του Περιβάλλοντος, η διαχείριση αποβλήτων Β3 πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Αφαίρεση
 • Αποθήκευση
 • Συλλογή
 • Φορτίο
 • Χρησιμοποίηση
 • Επεξεργασία ή/και αποθήκευση
Η διαχείριση των απορριμμάτων Β3 είναι δομημένη και δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα γιατί πρέπει να λάβει άδεια από τον αντιβασιλέα ή τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασών. Εάν η εταιρεία ή ο κλάδος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτή τη διαχείριση, τότε πρέπει να την παραδώσει σε άλλο μέρος που είναι πιο αρμόδιο. Ο Νόμος 32/2009 ρυθμίζει επίσης τη δυνατότητα εξαγωγής αποβλήτων Β3 σε άλλες χώρες ή εισαγωγής (εισαγωγής) από άλλες χώρες. Ωστόσο, οι δράστες εξαγωγής ή εισαγωγής αποβλήτων Β3 πρέπει να πληρούν διάφορες απαιτήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στην Ινδονησία και τη χώρα προορισμού εξαγωγής. Τα απόβλητα Β3 ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα υγείας. Για να μάθετε περισσότερα για τους κινδύνους για την υγεία, ρωτήστε απευθείας τον γιατρό στην εφαρμογή οικογενειακής υγείας SehatQ. Λήψη τώρα στο App Store και Google Play.