Ο Πλήρης Ρόλος της Ανατομικής Παθολογίας στον Κόσμο της Υγείας

Ανατομική παθολογία είναι η εξέταση δειγμάτων ιστού από όργανα που υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν υποστεί βλάβη για να βρεθεί η ασθένεια που τα προκαλεί. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ως βάση για τη διάγνωση μιας νόσου, για τον προσδιορισμό του είδους της θεραπείας, για την επιστημονική έρευνα. Η ανατομική παθολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση πτωμάτων των οποίων η αιτία θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με φυσική εξέταση. Η εξέταση αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας νεκροψίας. Υπάρχουν δύο κύριοι κλάδοι της ανατομικής παθολογίας, δηλαδή η ιστοπαθολογία και η κυτταροπαθολογία (κυτταρολογία). Οι γιατροί που μελετούν αυτή την επιστήμη είναι ειδικοί στην ανατομική παθολογία (Sp.PA).

Ανατομική παθολογική εξέταση

Εικόνα καρκινικών κυττάρων που μπορεί να ανιχνευθεί με ανατομική παθολογική εξέταση Η παθολογία είναι η μελέτη ασθενειών που προκαλούνται από αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία των κυττάρων και των ιστών του σώματος. Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παθολογία για να βοηθήσουν στον εντοπισμό της αιτίας της νόσου, ώστε να μπορούν να κάνουν το πιο κατάλληλο σχέδιο θεραπείας για τον ασθενή. Η ανατομική παθολογία είναι ένας κλάδος της παθολογίας που μελετά και διαγιγνώσκει ασθένειες με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης κυττάρων, οργάνων ή ιστών του σώματος. Παραδείγματα εξετάσεων που μπορούν να γίνουν είναι ο προσδιορισμός του σχήματος των κυττάρων και των ιστών που υπάρχουν, καθώς και ο τύπος του όγκου: καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ως βάση για τη διάγνωση και το είδος της θεραπείας που θα λάβει ο ασθενής. Υπάρχουν δύο τύποι ανατομικής παθολογικής εξέτασης, δηλαδή η ιστοπαθολογική και η κυτταροπαθολογική.

• Ιστοπαθολογία

Η ιστοπαθολογία είναι κλάδος της ανατομικής παθολογίας που μελετά και διαγιγνώσκει ασθένειες με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης των ιστών του σώματος. Μία από τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη δειγμάτων ιστού είναι η βιοψία. Κατά την εκτέλεση βιοψίας, ο γιατρός θα πάρει ή θα αφαιρέσει μια μικρή ποσότητα ιστού από την ύποπτη πηγή της νόσου. Η ανάκτηση του δικτύου μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. Μετά από αυτό, ο γιατρός θα στείλει τον ιστό που έχει μεταφερθεί στο εργαστήριο για έλεγχο χρησιμοποιώντας ιστοπαθολογική εξέταση.

• Κυτταροπαθολογία

Διαφορετικά από την ιστοπαθολογική εξέταση που εξετάζει δείγματα ιστών, η κυτταροπαθολογική εξέταση πραγματοποιείται με την εξέταση των κυττάρων για να διαπιστωθεί εάν ο κυτταρικός τύπος είναι κακοήθης ή καλοήθης, καθώς και τα αίτια των προβλημάτων υγείας και η διάγνωση ασθενειών. Διαβάστε επίσης: Δομή και λειτουργία των κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα

Άλλοι κλάδοι της παθολογίας

Η κλινική παθολογία καθορίζει την αιτία της νόσου από δείγματα ούρων και αίματος.Εκτός από την ανατομική παθολογία, η παθολογία χωρίζεται επίσης σε πολλούς άλλους κλάδους, και συγκεκριμένα:

1. Κλινική παθολογία

Η κλινική παθολογία είναι η μελέτη και διάγνωση της νόσου με βάση τα βιοχημικά αποτελέσματα στον οργανισμό.

Διαφορετικά από την ανατομική παθολογία όπου τα δείγματα είναι σε μορφή ιστού και κυττάρων, στην κλινική παθολογική εξέταση, τα δείγματα που χρησιμοποιούνται είναι ούρα, αίμα και άλλα σωματικά υγρά. Αυτή η εξέταση μπορεί να γίνει για τη διάγνωση διαφόρων ασθενειών. Μία από τις πιο κοινές διαταραχές που διαγιγνώσκονται χρησιμοποιώντας κλινική παθολογία είναι μια διαταραχή των νεφρών που ανιχνεύεται από εξετάσεις ούρων και αίματος. Εκτός από τη βοήθεια στη διάγνωση της νόσου, οι κλινικές παθολογικές εξετάσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν σε:

  • Καθορίστε τον καταλληλότερο τύπο θεραπείας ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς
  • Δείτε την πρόοδο και την επιτυχία των συνεχιζόμενων θεραπειών
  • Ο προσδιορισμός της πρόγνωσης είναι η δυνατότητα επιτυχούς θεραπείας που θα αναλάβει ο ασθενής

2. Ιατροδικαστική παθολογία

Η ιατροδικαστική παθολογία είναι ένας κλάδος της παθολογίας που μελετά και βρίσκει την αιτία θανάτου σε ορισμένες συνθήκες. Το ανθρώπινο σώμα θα παρουσιάσει φυσικά διαφορετικές αντιδράσεις και σημάδια όταν σταματήσει να λειτουργεί, ανάλογα με την αιτία. Με μια πιο λεπτομερή εξέταση μέσω της εξέτασης κυττάρων και ιστών στο σώμα, ένας γιατρός με αυτή την τεχνογνωσία μπορεί να προσδιορίσει με βεβαιότητα την αιτία θανάτου ενός ατόμου. Αυτή η επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει διάφορες καταστάσεις πτωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης της αιτίας του θανάτου, όπως ύποπτη αυτοκτονία ή φόνο εκ προμελέτης που μοιάζει με αυτοκτονία.

3. Μοριακή παθολογία

Η μοριακή παθολογία είναι ένας κλάδος της παθολογίας που είναι χρήσιμος για τον προσδιορισμό της αιτίας της νόσου ή τη διάγνωση μιας κατάστασης με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης της χημικής δομής των μορίων. Μία από τις ασθένειες που μπορούν να ανιχνευθούν χρησιμοποιώντας τη μοριακή παθολογία είναι δρεπανοκυτταρική αναιμία ή δρεπανοκυτταρική αναιμία. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται από αλλαγές ή ανωμαλίες στην αιμοσφαιρίνη, η οποία είναι ένα από τα μόρια που βρίσκονται στα ερυθρά αιμοσφαίρια. [[σχετικά άρθρα]] Η εξέταση της ανατομικής παθολογίας και άλλων κλάδων της παθολογίας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον κόσμο της υγείας, ειδικά όσον αφορά τη διάγνωση, η οποία είναι η πύλη για κάθε υγειονομική περίθαλψη. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ανατομική παθολογία ή άλλους κλάδους της ιατρικής, ρωτήστε απευθείας τον γιατρό στην εφαρμογή οικογενειακής υγείας SehatQ. Λήψη τώρα στο App Store και Google Play.